UA-26656595-1
  Laden...Even geduld aub...

Onze nieuwsbrief


Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

1.0 Overeenkomst
Wanneer de koper, Vroemparts (Firma Topdisc) de opdracht geeft (via de webshop, e-mail, mondeling) een of meer produkten te leveren gaan zij een overeenkomst aan.

2.0 Levering
Vroemparts draagt zorg voor een gedegen aflevering van de bestelde goederen. Levering geschied wel onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze produkten, desnoods kan Vroemparts zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. De gestelde levertijd is slechts een indicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

3.0 Aflevering
Bezorging via de post/transporteur is voor rekening van de koper. Bij beschadiging van het pakket en/of artikel moet de koper dat aangeven tijdens aflevering bij de transporteur. De verzendkosten staan duidelijk vermeld in de shop. Vroemparts is gerechtigd de bestelling in gedeelten na te komen. De extra kosten voor nalevering neemt Vroemparts dan voor haar rekening. De koper wordt pas na betaling van het bestelde of afgeleverde produkt eigenaar.

4.0 Prijzen
De prijzen vermeld in de shop zijn inclusief de BTW en met de grootste zorg samengesteld, maar zijn vrijblijvend. Vroemparts kan een artikel verkeerd geprijsd hebben. Daarom kan aan de prijs, genoemd in de catalogus, geen rechten worden ontleend.

5.0 Betalingen
Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden voor levering.
Indien de koper niet aan de betaling voldoet (binnen deze vastgestelde termijn) zal Vroemparts, bij aanmaning, gerechtigd zijn 20,- Euro administratiekosten in rekening te brengen.
Wanneer Vroemparts, na aanmaning, ook nog een incassobureau moet inschakelen is de koper tevens deze incasso-kosten verschuldigd.
Als de afnemer (postadres) zich buiten Nederland bevindt is deze zelf aansprakelijk voor eventuele invoerrechten en/of omzetbelasting.

6.0 Retourzending

Retour voorwaarden:

De volgende retour voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Door onjuist gebruik kan ieder gereedschap / artikel stuk
 2. Daarom nemen wij enkel nieuw en ongebruikt gereedschap / artikel retour
 3. Het artikel dient zich liefst in de originele verpakking te bevinden, onbeschadigd en ongebruikt te zijn (nieuw dus !)
 4. Gebruikt en defect gereedschap / artikel wordt nooit retour genomen
 5. Bij aangebroken verpakking wordt er waardevermindering in rekening gebracht
 6. Retouren kunnen enkel gehonoreerd binnen 14 werkdagen na ontvangstdatum artikel
 7. Voor retourzenden stuurt de koper een mail naar Vroemparts met de reden van de retourzending
 8. Pas na tegen bericht van Vroemparts kan het artikel retour gezonden worden
 9. De verzendkosten (Toezenden en retourkosten) komen altijd voor rekening koper
 10. Na ontvangst van het retour artikel zal Vroemparts een creditnota opmaken betreft het aankoop bedrag minus de verzendkosten, dit creditbedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de koper (binnen 14 dagen)
 11. Wanneer het retour gezonden artikel toch gebruikt / defect mocht zijn, vervalt de creditnota en heeft de koper geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag

7.0 Garantie
Vroemparts garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Enkel bij een geconstateerde fabricagefout zal het artikel kosteloos vervangen worden. Wanneer het artikel niet meer leverbaar is zal het aankoopbedrag vergoed worden.

8.0 Privacy
Vroemparts zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden.
Persoonsgegevens worden door Vroemparts alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het zenden van aanbiedingen of nieuws.

9.0 Overmacht
Bij overmacht van Vroemparts kan de overeenkomst ontbonden worden.
Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Topdisc kan worden verlangt zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen, kernrampen, oorlog en oorlogsdreiging, bedrijfsstoring, transportmoeilijkheden bij de transporteur, stakingen en wanprestatie van onze toeleveranciers/tussenpersonen.

10.0 Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslist door de bevoegd Nederlands rechter in het vestigings gebied van de firma Vroemparts, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.